سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عبدالخالق محمدی زاده – گچساران-شرکت بهره برداری نفت و گاز_اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات
رحمت ا… نریمان –
حسن درخشانفر –

چکیده:
خط لوله 8 بطول حدود 27 کیلومتر و دارای فشارطراحی 87 بار می باشد که مایعات خروجی کارخانه گاز مایع 1300 سیاهمکان گچساران را به پتروشیمی ماهشهر منتقل می کند همواره با توجه تاثیر بسزای این خطر درتولید این خط لوله بسیارحائز اهمیت می باشد علت اصلی خوردگی خط لوله مذکور باتوجه به تست های انجام شده بدلیل خوردگی ناشی ازخوردگی حفره ای دراثرمعیوب بودن پوشش مقاومت پایین خاک و وجود یونهای تشدید کننده خوردگی حفره از ایجمله کلرتشخیص داده شد خاک نقاط تست شده دارای PH حدود 6/53 تا 7/1 می باشد که دارای مقدارزیادی ازیونهای کلر و سولفات می باشد باتوجه به بررسی های انجام شده رسوب ناشی ازخوردگی ازنوع اکسید آهن می باشد همچنین دراین تحقیق تستهای دیگر ازجمله انالیز خاک تست وجود باکتریهای بی هوازی احیا کننده سولفات درخاک SRP اندازه گیری مقاومت خاک و همچنین بررسی پوشش خط لوله مذکور نیز انجام گرفته است