سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم باجقلی – پژوهشگاه نیرو تهران
سودابه خلیلی – پژوهشگاه نیرو تهران

چکیده:

این مقاله شامل نتایج بررسیها و آزمایشهای انجام شده بر روی لوله های ساپورتینگ بویلر یک واحد نیروگاهی به منظور تعیین علت گسیختگی آنهاست . بررسیها نشان داد که تخریب با توجه به شکل
ظاهری، افزایش مقدار دما ،افزایش سختی در محل تخریب و تغییرات ریزساختاری رخ داده شده ، اورهیت کوتاه مدت می باشد . قطع یا کاهش جریان سیال ، پایین بودن سطح آب درام و نیز تنظیم نبودن مشعلها عوامل موثر بر ایجاد این نوع تخریب می باشد، و برطرف کردن این عوامل باعث پیشگیری از این نوع تخریب می شود .