سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علیرضا کارگر شورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
اصغر قاسمی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
محمد حسن زاده نفوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
محمدرضا فاضل پورعقدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران

چکیده:
طرح های آبخیزداری عمدتا با اهداف کنترل سیلاب و فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفاظت ازاراضی کشاورزی و … تهیه و اجرا می شود. در این تحقیق عملکرد اقتصادی سازه های مکانیکی اجرا شده در حوزهآبخیز زرجوع اردکان که شامل ۶۲ مورد بند خشکه چین و ۲ مورد بند سنگی و ملاتی بوده، مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور با محاسبه هزینه ها و منافع حاصل از این پروژه ها عملکرد اقتصادی آنها با شاخص های NPV (ارزش فعلی پروژه) و B/C (نسبت سود به هزینه) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سازه های احداث شده اهداف خود که همان کنترل فرسایش و رسوبگیری بوده را به خوبی انجام داده اند ولی از نظر اقتصادی بعلت هزینه اولیه زیاد و عدم تخمین سود واقعی حاصل از اجرای اینگونه پروژه ها در مدت زمان طولانی تری به بازدهی اقصادی می رسند.