سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید امینی دهقی – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد

چکیده:

شبدر برسیم به دلیل پتانسیل تولید علوفه زیاد و بهبود وضعیت خاک از مهمترین گیاهان خانواده بقولات محسوب می شود. به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفر بر روی کمیت و کیفیت محصول بذر ارقام شبدر برسیم تحقیقی در مزرعه تحقیقات موسسه اصلاح ئ تهیه نهال و بذر کرج انجام گرفت.