سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرزاد فیلی زاده – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمود رضا کریمی اصطهباناتی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
نصیر مهرانبد – استادیار بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله به بررسی عملکرد حوضچه های تقطیر خورشیدی پرداخته می شود . بدین منظور ابتدا این دستگاه مدلسازی شده و نرخ تولید آب مقطر از آب شور، به صورت تابعی از پارامترهای مختلف جغرافیایی و همچنین برخی از مشخصه های دستگاه، پیش بینی شده است . در ادامه این مدل با نتایج تجربی به دست آمده در شهر شیراز، مقایسه گردید . این مقایسه نشان می دهد، مدل ارائه شده از صحت و همگرایی خوبی برخوردار می باشد . در انتها، با توجه به تأثیر قابل ملاحظه ی غمق آب شور، بر روی عملکرد دستگاه، این موضوع با طرح یکسری آزمایش، مورد بررسی دقیقتری قرار می گیرد . در این آزمایش ها، به طور همزمان از چندین حوضچه تقطیر خورشیدی با عمق های متفاوت، استفاده و محصولات گرفته شده با هم مقایسه می گردن د. این قیاس مشخص می گرداند، عمق های کم در طول روز و عمق های زیاد در طول شب، مقدار محصول بیشتری تولید می کنند؛ اما در مجموع آب مقطر حاصل از عمق های کم بیشتر می باشد .