سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سهراب صادقی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گلستان
سیدعلیرضا سیدجلالی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
علی آخوندی – کارشناس مرکز گلستان

چکیده:

از طریق تخمین پتانسیل تولید عملکرد یک محصول در اقلیم خاص و محاسبه شاخص خاک ( که نمادی از نقش عوامل خاکی در کاهش عملکرد محصول است ) می توان به بررسی عوامل محدود کننده در رابطه با یک محصول خاص پرداخت و در مورد تاثیر آن عوامل و مدیریت مزارع آگاهی یافت . هر قدر شدت و تعداد عوامل خاکی محدود کننده رشد در یک واحد زمین در یک محدوده اقلیمی کمتر باشد، عملکرد قابل انتظار به پتانسیل عملکرد نزدیکتر است . با این روش می توان سطح مدیریت مزارع را محک زد و برنامه های اصلاح اراضی را طراحی نمود . در مطالعات کمی تناسب اراضی، با تخمین پتانسیل تولید از مدل مناسب، بیوماس خالص محاسبه و سپس، پتانسیل تولید عملکرد محصول معین می شود . بر اساس نتایج آزمایشات نمونه های خاک و محاسبه شاخص خاک، عملکرد مورد انتظار برای واحدهای مختلف خاک در منطقه تعیین گردیده و با مقایسه عملکرد قابل انتظار در هر واحد خاک با پتانسیل عملکرد، سطح تناسب آن واحد ارزیابی می گردد