سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدمهدی شادمان – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
صائب احمدی – استان تهران- دانشگاه تربیت مدرس -گروه مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – استان تهران- دانشگاه تربیت مدرس -گروه مهندسی شیمی

چکیده:
اهمیت صافی ها در سیستم آب های آشامیدنی به آن خاطر است که، می تواند درصد قابل توجه ای از باکتریها و میکروارگانیزم های مولد بیماری را با کمترین هزینه حذف نماید. در این زمینه استفاده از فیلترهای شنی به منظور حذف کدورت آب متداول می باشد. شستشوی معکوس فیلترهای شنی، سبب از بین رفتن رسوبات شکل گرفته در بستر شنی می شوند. با توجه حجم آب مصرفی در شستشوی معکوس فیلترهای شنی (حدود 3-2% از حجم آب تصفیه شده)، بهینه سازی عملیات شستشوی معکوس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اندازه گیری کدورت پساب خروجی فیلتر در زمان انجام عملیات شستشوی معکوس می تواند ملاک مناسبی جهت بررسی مؤثر بودن عملیات شستشوی معکوس باشد. هدف از انجام این مطالعه، بهینه سازی عملیات شستشوی معکوس سه فیلتر شنی با بررسی نمودارهای کدورت بر حسب زمان در حین عملیات شستشوی معکوس فیلترها می باشد. در این مطالعه عملیات شستشوی معکوس سه فیلتر شنی با بستر ذرات شن از جنس کوارتز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با تغییر زمان هوادهی در عملیات شستشوی معکوس، می توان الگوی بهینه برای شستشوی فیلترها ارائه کرد.