سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا اسدیان اردکانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله -دانشگاه علم و صنعت ایران
پدرام شهدوست مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله -دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اخیرا روش تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) در برآورد عملکرد لرزه ای سازه ها مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. به منظور برآورد رفتار لرزه ای سازه ها، نیاز به شتاب نگاشت های سازگار با شرایط سختگاه، امری اجتناب ناپذیر است. این موضوع در مناطقی که دارای شتاب نگاشت های ثبت شده و اطلاعات لرزه شناسی کافی باشد مشکلی ایجاد نمی کنند. اما مناطقی با شتاب نگاشت های ثبت شده و اطلاعات لرزه ای ناکافی مانند کشورمان ایران را با مشکلاتی برای تحلیلی قابل اطمینان مواجه می سازد. بریا این منظور می توان از روش ها یمتداول تولید شتابنگاشت ها استفاده کرد. لازم به توضیح است استفاده از شتابنگاست های تولیدی مورد پذیرش آیین نامه های معتبر ASCE7-10 نیز قرار گرفته است. در این مقاله نتایج تحلیل IDA زلزله ی تولید شده روی یک سازه 3 طبقه فولادی با نتایج حاصل از زلزله ی ثبت شده مقایسه شده است. در پایان نتایج حاصل مقایسه و تفسیر شده است.