سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار- عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سعید صنعتی منفرد – کارشناس ارشد مهندسی هیدرولیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا روشن – کارشناس ارشد تأسیسات آبی – عضو هیأت علمی و مدیر گروه سازه هیدرولیکی مؤ
علی خراسانی زاده – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی – کارشناس ارشد گروه سازه هیدرولیکی مؤسس

چکیده:

اصولاً شکل گیری گردابه بر روی سازه های هیدرولیکی خاص و جریان های گردابه ای و نحوه تشکیل آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جریان چرخشی قوی در نزدیکی آبگیر ها موجب تشکیل گرداب با ورود هوا می گردد که این پدیده به علت اثر متقابل و پیچیده بین هندسه اطراف آبگیر و سرعت جریان و خصوصیات سیال از قبیل کشش سطحی و لزجت شکل می گیرد . سازه های آبگیر معمولاً برای تهیه آب مورد نیاز جهت مصارف شرب، بهداشتی، صنعتی و تولید نیروی برق بکار می رود . در این میان آبگیر نیروگاه سدها بیشتر درمعرض اثرات زیان بار این پدیده قرار می گیرد . در سالهای اخیر محققین مطالعات گسترده ای بر روی این پدیده انجام داده اند.از جمله عوامل مهم شکل گیری گرداب می توان جریان نزدیک شونده به آبگیر، عمق استغراق، عدد فرود و … را نام برد .تحلیلهای ریاضی همراه با تجربیات، همواره قادر به ارائه اطلاعات کافی جهت تضمین عملکرد صحیح سازه هیدرولیکی با هزینه های کلان نخواهد بود. مدل هیدرولیکی میتواند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد رفتار آبگیرهای نیروگاه در نمونه واقعی استفاده شود.در این پژوهش به مطالعه موردی آبگیرهای نیروگاه سد گتوند علیا پرداخته شده که به به مشاهده و بررسی شرایط جریان ورودی به آبگیرها بازاء ترازهای مختلف سطح آب دریاچه ، بررسی تاثیر صفحات آشغالگیر در عدم تشکیل یا کاهش نوع گرداب و اندازه گیری پارامترهای سرعت در محدوده دهانه آبگیرها در شرایط مختلف بهره برداری پرداخته شده .