سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مصطفی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمدرضا عادل زاده – دکترای مهندسی نفت-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:
در این مطالعه عملکرد پمپ های میله ای مکشی مورد بررسی قرار می گیرد به طوری که عملکرد مکانیکی و درون چاهی پمپ مورد توجه است. در واقع چگونگی عملکرد ادوات مکانیکی و رشته درون چاهی در تولید نفت از چاه ها مورد مطالعه قرار می گیرد و چگونگی محاسبه دبی پمپ و قطر مورد نظر آن برای چاه کاندیدای نصب پمپ بررسی می شود. هم چنین راههای مقابله با نفت های سنگین و نفت های همراه با شن اشاره شده و چگونگی عملکرد پمپ و بخش های درون چاهی در هنگام تولید بررسی می شود