سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر برزگر – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
سیاوش وزیری – متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نازنین فرشچیان – بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کر
مجتبی اختیاری – کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان کرمانشاه

چکیده:

مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده و با هدف بررسی عوارض تنفسی در بین کارگران شاغل در صنایعی چون سنگ کوبی و شن و ماسه که جزو صنایع وابسته به معادن محسوب میشوند. انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه 30 نفر کارگرشاغل در صنایع سنگ کوبی و شن و ماسه بود که تماما در معرض گرد و غبار حاصل از عملیات بودند. از یک پرسشنامه جهت درجه مشخصات نمونه ها و از یک دستگاه اسپیرومتر پرتابل جهت تست عملکرد ریوی استفاده شد. برای بررسی سایر عوارض ریوی چون سیلیکوزیس وتوبوکولوزیس از رادیوگرافی قفسه سینه بکمک اشعه X استفاده شد. معاینات بالینی نیز توسط یک پزشک صورت پذیرفت.
سن افراد مورد مطالعه 10/6 مثبت و منفی 39/5 سال بود ودر مجموع 7/6 مثبت و منفی 12/7 سال سابقه کار داشتند. 30 درصد از این کارگران سیگاری بوده و تنها یک نفر از آنها از ماسکهای تنفسی استفاده می کرد. 53/3 درصد از کارگران دچار تنگی نفس و 36/7 درصداز آنها از سرفه و 30 درصد ازداشتن خلط اظهار ناراحتی نمودند. نتایج اسپیرومتری نشان داد که 16/7 درصد ازکارگران از لحاظ عملکرد ریوی دچار عوارض انسدادیدر حد خفیف تا شدید و 40 درصد دچار عوارض تحدیدی در حد خفیف بودند. نتایج معایمنات رادیوگرافی نیز نشان داد که 16/7 ردصصد ندولاریتی مشابه سیلیکوزیس داشته و تنها یک نفر (3/3 درصد) مبتلا به نویرکولوزیس (سل ریوی) بوده است. با توجه به اینکه سیلیکوزیس یکی از مهمترین بیماریهای ناشی از تماس با گرد و غبار سیلیس می باشد و درمان آن در مراحل اولیه امکان پذیر است ولی هنگامیکه بیماریی پیشروی کرده باشد علاج ناپذیر می باشد لازم است که به این قشر زحمتکش که در معرض خطر ابتلا می باشند توجه خاصی گردد و برنامه دقیقی جهت تشخیص زودرس و پیشگیری از بیماری تنظیم گردد.