سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ثقفی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
محمد ذره بینی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
محمد قانع – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
داریوش سمنانی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران

چکیده:

منسوجات سوزن زنی شده بر اساس کاربردی که در انتها خواهند داشت طراحی می گردند. عملیات سوزن زنی می تواند منسوج را چه از نقطه نظر فیزیکی و چه از نظر مکانیکی تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین عملکرد مورد نیاز در منسوج با تغییر در شرایط سوزن زنی بدست می آید.در این تحقیق پارامترهای سوزن زنی مانند تراکم پانچ و عمق نفوذ سوزن تغییر داده شد. آرایش یافتگی الیاف در منسوجات سوزن زنی شده همرا با استحکام در دو جهت طولی و عرضی ماشین در منسوجات با اوزان مختلف تحت مقایسه قرار گرفت. نتایج بیانگر این مطلب بود که با افزایش تراکم پانچ آرایش یافتگی الیاف منسوج سوزن زنی شده در جهت طولی ماشین افزایش یافته و درنتیجه استحکام در آن تغییر خواهد کرد. در منسوجات سوزن زنی شده سنگین روند افزایش استحکام در جهت طولی ماشین نسبت به روند افزایش استحکام در جهت عرضی ماشین بیتشر می باشد. هرچند در نمونه های سبک با افزایش تراکم پانچ استحکام نمونه ها تا یک حد مشخص بالا رفته و سپس کاهش خواهد یافت. دلیل این امر تغییرات نامطلوب ایجاد شده در هندسه الیاف قرار گرفته در منسوج سوزن زنی شده در تراکم پانچ بالا می باشد.