سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال برزگر قاضی – کارشناسی ارشد روانشناسی
مجید محمودعلیلو – دانشیار روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمود بهرامخانی – کارشناس ارشد روانشناسی
نیر سهمانی – کارشناس روانشناسی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه عوامل شخصیتی و سبکهای دلبستگی در افراد دارای فشار خون اساسی با افراد بهنجار بود به این منظور ۵۰ نفر از بیماران مبتلا به فشار خون که به بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذرشهر مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با ۵۰ نفر فرد بهنجار که از نظر جنسیت و سن و تحصیلات مشابه بودند مورد مقایسه قرا رگرفتند پرسشنامه شخصیتی نئوفرم کوتاه و پرسشنامه سبکهای دلبستگی هازان و شاور درمورد نمونه انتخاب شده اجرا شد.