سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا اسماعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
حسن رمضانپور – استادیار دانشگاه گیلان و معاونت هماهنگی و پشتیبانی موسسه تحقیقات کش
محمود شعبانپور – استادیار دانشگاه گیلان و معاونت هماهنگی و پشتیبانی موسسه تحقیقات کش
رمضان بخشی پور – استادیار دانشگاه گیلان و معاونت هماهنگی و پشتیبانی موسسه تحقیقات کش

چکیده:

تشکیلات مارنی در جنوب استان گیلان، با اینکه گسترش چندانی ندارند، ولی تولیدکننده حجم وسیعی ازرسوبات وارده به سد سفیدرود میباشند . مارنها در نواحی خشک به عنوان مناطقی با فرسایش پذیری زیاد و منشا تولید رسوبات به حساب می آیند . فرآیندهای فرسایش در مارنها بدلیل ناچیز بودن نفوذپذیری و نبود پوشش گیاهی بویژه در تپه های مارنی، بسیار فعال است . در هر حال اشکال مختلف فرسایش بویژه فرسایش هزاردره ای یکی از خصوصیات بارز در عرصه های مارنی است [.2] در این تحقیق سعی شده است از بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارنها، مهمترین پارامتر یا پارامترهای مؤثر در فرسایش خاکهای مارنی جنوب استان گیلان شناسایی شود