سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
جمال محمدولی سامانی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
جمال قدوسی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بسیاری از متخصصین حفاظت خاک علامت مشخصه فرسایش حاد ( پیشرفته ) را فرسایش خندقی می دانند . این نوع فرسایش معمولاً درنواحی نیمه خشک و غیرمستعد برای کشاورزی و یا درخاکهایی که به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی نامناسب، قدرت محصول دهی بسیار کمی دارند، یافت می شود . فرسایش خندقی باعث اختلال در شبکه های آبرسانی مزارع، پرشدن مخازن سدها، تخریب ساختمان و تاسیسات جانبی و اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی و نیز سبب نابودی و تخریب اراضی کشاورزی و مرتعی و موجب کاهش انباشت آب در پروفیل خاک می گردد که از این
طریق باعث سیر قهقهرایی عرصه ها می شود . پیدایش خندق در هر منطقه حاصل عوامل متعددی است که تا این عوامل شناسائی نشوند هر گونه طرحی جهت مهار و پیشگیری از رشد آن محکوم به شکست می باشد . تحقیق حاضر جهت شناسایی مهمترین عوامل و معرفی مناسب ترین راه حل ممکن جهت مهار خندقها انجام پذیرفته است .