سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
فرشاد درگاهی – دانشجوی رشته مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر
رباب چاه شوری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر

چکیده:
با توجه به اینکه هزینه ی حفاری یک چاه بسیار زیاد است، لذا شوئیدگی و سوراخ شدن لوله های حفاری و در نهایت شکست در رشته ی حفاری می تواند تأثیر بسیار زیادی بر افزایش این هزینه ها داشته باشد.خستگی عادی ترین علت سوراخ شدن لوله های حفاری و در نهایت شکست آنها است، که اغلب در سطح لوله ها، مثل بریدگی ها و خط های ناشی از چرخیدن لوله در لوله گیر، پارگی های سطحی ناشی از چرخیدن لوله در لوله گیر و یا وجود خوردگی های عمیق در سطح درونی لوله، رخ می دهد.خستگی در رشته حفاری به صورت رشد ترک های خستگی ظاهر می شود، همواره ترک های ناشی از خستگی، از سطح شروع شده و به داخل رشد می کنند تا باعث شوییدگی و سوراخ شدن رشته ی حفاری شوند، درصورتیکه افت فشار ناشی از سوراخ شدگی تشخص داده نشود، رفته رفته ترک رشد کرده و باعث قطع لوله می شود.تنش های محوری و تمرکز این تنش ها باعث تشدید ترک ها و منافذ ایجاد شده گشته و باعث خوردگی آنها می شود. نواحی که تحت تاثیر تنش بیشتری قرار دارند، سریعتر خورده می شوند. به همین علت لوله های حفاری که درست بالای لوله های وزنه قرار دارند، سریعتر خورده می شوند. گل حفاری با نیروی زیاد از داخل این منافذ عبور کرده و خاصیت فرسایندگی سیال، فلز را سائیده و سوراخ را بزرگ و ابعاد آن را صاف و گرد می کند