سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه آقابابایی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع ( مدیریت سیستم و بهره وری ) دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه اگرچه افراد بسیاری از سایت فروشگاههای مختلف بازدید بعمل می آورند اما تعداد خریداران واقعی نسبت به حجم بازدیدکنندگان زیاد نیست . بنابراین مهمترین مسأله ای که شرکت ها باید در نظر بگیرند، این است که موانع و مشکلات موجود در خرید الکترونیکی را شناسایی کرده و در جهت تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان واقعی بکوشند . به منظور تأمین رضایت مشتری، در درجه اول بایستی از انتظارات و خواسته های وی به خوبی آگاه شد . سپس با در نظر گرفتن این نیازها و انتظارات در جهت رفع و تأمین آنها کوشید . تأمین رضایت مشتری، در تجارت مبتنی بر وب بدلیل
ویژگیهای خاصی که این نوع از کسب وکار داراست، مانند عدم مواجهه رودرروی فروشنده و مشتری، تنوع اجناس و همچنین رقابت نزدیک و تنگاتنگ با دیگر فروشندگان، توجه و دقت بیشتری را می طلبد . این کار پژوهشی بدنبال بررسی عوامل مؤثر بر خرید الکترونیکی مشتریان در ایران می باشد بدین منظور با جمع آوری اطلاعات و بهره گیری از آنالیزهای آماری به مطالعه عوامل موثر بر این حوزه خواهد پرداخت .