سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
نیکو زوار – دانشجوس کارشناسی ارشد واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
آرش دوراندیش – استادیار گروه اقتصادی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
با توجه به اینکه گوشت مرغ نقش به سزایی در تامین نیاز غذایی خانوار دارد و سرمایه زیادی به این صنعت وارد می شود، لذا توجه به نوسانات و پیش بینی قیمت آن در آینده می تواند باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع شود. در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و GARCH پیش بینی شده است. دوره مورد مطالعه طی سالهای 90-81 و به صورت ماهانه است. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی دقیقتری به الگوهای سری زمانی دارد.