سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عرفان حسینی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت
حسین ایزدی یزدی – شرکت نفت شل، لندن
بهرام حبیب نیا – دانشگاه صنعت نفت
عباس حاج حیدری – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
جایگزینی فاز غیر ترشونده توسط فاز ترشونده در یک بلوک پدیده آشام خود به خودی نامیده می شود که در اثر آن فاز ترشونده در داخل یک بلوک افزایش می یابد. از آنجاییکه پدیده آشام خود به خودی یکی از مکانیسم های مهم تولید در مخازن شکافدار می باشد دارای اهمیت است و پارامترهای مختلفی بر این فرآیند تاثیرگذار است. برای بررسی پدیده آشام خود به خودی آزمایش هایی در شرایط مختلف با استفاده از سنگ های مخزن شکافدار در یکی از میادین ایران انجام گردید. در این آزمایشات اثر عوامل مختلف از جمله نوع سنگ، تخلخل و نفوذپذیری مغزه، ابعاد مغزه، درجه حرارت و سنگینی نفت بر روی این پدیده بررسی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که خواص سنگ و سیال مخزن مانند نوع سنگ، ابعاد مغزه، تراوایی و تخلخل مغزه همگی بر مکانیسم آشام خود به خودی تاثیر گذارند. از طرفی پارامترهای عملیاتی مانند دما به عنوان یک پارامتر قابل کنترل بسیار موثر خواهد بود. چنانچه بتوان دمای مخزن را با روش های حرارتی ازدیاد برداشت بالا برد عملکرد این مکانیسم در مخزن شکافدار بسیار بالاتر خواهد رفت و میزان بازیافت نفت بیشتر خواهد گردید