سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدرضا صارمی – دانشجوی ارشد مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهدی میرصفری – دانشجوی کارشناسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی
سیدعباس سکاک – عضو هیئت علمی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی
منصور خانکی – عضو هیئت علمی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:
هدف از این مقاله بررسی عملکردوعوامل موثر در طراحی برج خنک کننده تر وهم چنین کارایی و "درجه دشواری" برج (NTU) در شرایط مختلف محیطی و کاری می باشد. به این منظور عوامل مختلف ترمودینامیکی که در عملکرد برج خنک کننده اثر دارد، یک به یک بررسی شده و با استفاده از نرم افزار EES نمودار تغییرات کارایی و درجه دشواری بر حسب آن عوامل رسم شده است. با تحلیل این نمودارها می توان شرایط بهینه برای عملکرد برج خنک کننده را پیدا کرد، لذا برای هر عامل این تحلیل در پایان مدلسازی صورت گرفته است.