سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مینا رضایی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده مهندسی شیمی واحد ش
محمدرضا احسانی –
سیدرضا سیف محدثی –
محمد نیرومنش –

چکیده:
یکی ازموثرترین راه های موجود برای کاهش بنزن ازبنزین قرار دادن یک برج جداکننده و پایدارکننده می باشد که با کاهش ترکیبات شش کربنه درخروجی واحد و یا ورودی خوراک واحد تبدیل کاتالیستی میتوان به کمترین مقدار بنزن دربنزین رسید طراحی این روش و بررسی آن با استفاده ازنرم افزار پتروسیم که دارای توانایی دادن اطلاعات سینتیکی و واکنشهای انجام شده درراکتور می باشد انجامگردید نتایج نشان میدهد که میزان بنزن درمحصول بنزین خروجی ازواحد تبدیل کاتالیستی از2/6درصد به 0/2 درصد کاهش یافته بدون اینکه تغییری خاصی درعدد اکتان و بازده فرایند ایجاد شود.