سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرزو عابدی – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
فرج ا…. فردوست – استادیاردانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
مرضیه خزاعی – دستیار علمی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور،واحدنهبندان
سودابه سعیدی – کارشناس دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

منطقه معدنی آهن اجت آباد در شرق سمنان واقع شده است. بررسیهای کانی شناسی نشان می دهد که کانسار زائی آهن در داخل تشکیلات رسوبی ماسه سنگی و آهکی احتمالا سازند پادها صورت گرفته است. . ماده معدنی به سه شکل اصلی ذیل دیده می شود: ١- کانسنگ رگه ای وسخت هماتیت+_ مگنتیت که حجم اصلی ذخیره می باشد ٢-کانسنگ زون هوازده اخری که بخش قابل توجهی از منطقه را دربرمی گیرد و ٣-تجمع جالب توجه گرهکهای هماتیت داخل زون هماتیتهای خردشده که منطقه کوچکی را می پوشاند .