سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احسان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
عبدالمجید ثامنی – دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز

چکیده:

خصوصیات دینامیکی عبارت است از تغییر رفتار خاک در مقابل تنشهای وارده و یا به عبارتی خصوصیات دینامیکی، آن دسته از خواص خاک هستند که در اثر حرکت خاک تحت تاثیر نیرو و یا تنش خارجی وارده بر آن بروز می نماید . مقاومت خاک (Soil Strength) ، شاخص مناسبی از وضعیت فیزیکی خاک محسوب می شود که از راههای گوناگون ( مانند انرژی لازم برای انجام عملیات خاکورزی، نفوذ ریشه ها و جوانه زنی ) بر کاربری زراعی خاک موثر است . هیلل [4] بیان می کند که مقاومت خاک عبارت است از ظرفیت آن برای تحمل نیروهای وارده، بدون آنکه گسیخته شود . نقش خاکدانه ها در ایجاد سله و مقاومت برشی آن از اهمیت بالایی برخوردار است . خاکدانه هایی که در سطح زمین قرار می گیرند، در هنگام مرطوب شدن و یا برخورد قطرات باران، از هم پاشیده شده و یک لایه مرکب از ذرات پراکنده به ضخامت چند میلیمتر را بوجود می آورند . این لایه را اصطلاحا سله سطحی (Surface Crust) گویند که در هنگام خشک شدن و انقباض بسیار متراکم و سخت می شود بطوریکه جوانه زدن گیاه و سر بیرون آوردن آن از خاک مقدور نمی باشد . بعلاوه ترکهای تشکیل شده بعضا باعث قطع ریشه نیز می شود . تاثیر سله برجوانه زنی بذر ها بستگی به ضخامت و مقاومت سله و اندازه بذر و مقاومت گیاه دارد . مشاهده شده است که جوانه زنی در بذر ذرت زمانی با مشکل مواجه می شود که مقاومت برشی لایه سطحی خاک بیش از 1200 میلی بار باشد .