سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید شیرخانلو – تهران خ حافظ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت پژوهشکده سلامت صنعت نفت ارائده دهنده دکتری شیمی تجزیه عضو هیئت علمی پژوهشکده سلامت بهداشت و درما
محمدجواد کیان – تهران خ حافظ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت پژوهشکده سلامت صنعت نفت مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و رئیس پژوهشکده سلامت صنعت نفت
سیدامیرمحسن مرتضوی – تهران خ حافظ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت پژوهشکده سلامت صنعت نفت رئیس پژوهش و فناوری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و قائم مقام و معاون اج

چکیده:

اندازه گیری مقادیرجزئی فلزات سنگین کادمیم منگنز جیوه ارسنیک و مس ازمسائل مهم زیست محیط یو سلامت انسان بوده و پایش آن درنمونه های خاک آب و بیولوژیک بسیارمهم می باشد میزان حدمجاز فلزات سنگین درآبها و بدن انسان بسیارجزئی و حدود میکروگرم برلیتر می باشد افزایش غلظت فلزات سنگین دربدن انسان باعث بروزاختلالات عصبی و لرزش بدن می شود لذا پایش آن درنمونههای زیست محیطی درمناطق الوده ازجمله حاشیه مناطق نفتی بسیارمهم است دراین مطالعه ازروش استخراج و پیش تغلیظ با نالوله لوله های کربنی و طیف سنجی جذب اتمی باتکنیک بخارسرد و کوره گرافینی CVAAS, ETAAS)شده است نانولوله های کربنی قبل ازاستفاده بعنوان فاز ساکن توسط اسید نیتریک غلیظ و سولفوریک فعال و دارای گروه های عاملی شده و اماده جذب فلزات سنگین میگردد میزان 20 میلی گرم ازنانولوله های کربنی فعال شده CNTS به عنوان فاز ساکن جهت تغلیظ سازی و استخراج فلزات سنگین استفاده می نماییم سپس ستون با اسیدنیتریک 1 نرمال شسته شده و فلزات واجذب شده آن با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری میشوند حدتشخیص LOD این روش بسیار پایین نانوگرم برلیتر برای فلزات سنگین ذکر شده انحراف معیار نسبی آن RSD کمتر از5درصدوفاکتورتغلیظ سازی روش 200 می باشد این روش برای اندازه گیری بافت های شلوغ زیست محیطی مناطق الوده صنعتی قابل استفاده است