سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سونا کبریایی زاده – کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
الهام یوسفی – کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
مرضیه معینی – کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

درچهاردهه گذشته صنعت گردشگری یکی ازعوامل اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها بوده است و به این لحاظ کشورها سعی می کنند سهم بیشتری از توریست را به خود اختصاص دهند شهرستان اردستان نیز با وجود دو منطقه حفاظتی کهیاز وخارو و همچنین وجود انواع مختلف گیاهان دارویی به یکی از نقاط گردشگری استان تبدیل شده است که هرساله مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی می باشد با توجه به اهمیت این منطقه از جهات مختلف محیط زیستی و اقتصادی لزوم شناسایی و معرفی بیشتر این منطقه به چشم می خورد این بررسی با مطالعه و جمع بندی مجموع توانمندی های و ویژگیهای گردشگری این شهرستان صورت گرفته است که این بررسی ها نشان میدهد که با توجه به وجود انواع گونه های گیاهی و جانوری بسیار با ارزش و طبیعت زیبای این منطقه لزوم هرچه بیشتر توسعه صنعت گردشگری باتوجه به بستر سازی فرهنگی بسیارضروری خواهد بود و میتواند باعث رشد بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی منطقه گردد.