سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اصغر شهابی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

ازت به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از عناصر اصلی و ضروری و به عنوان گلوگاه گیاه محسوب می شود . در حال حاضر بیش از 83 میلیون تن کود مصرفی بیش از 65 درصد آن را کودهای ازتی تشکیل می دهند لکن با عنایت به تولید 76 میلیون تن محصولات کشاورزی زراعی و باغی، کارآیی آن بسیار پایین می باشد . به کارگیری روشهای نوین مدیریتی که اساس آنها بر افزایش کارآیی مصرف آب و کود استوار باشد نه تنها باعث افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش هزینه تولید گردید . بلکه نگرانیهای ناشی از آلاینده بودن محصولات کشاورزی را نیز به حداقل
می رساند . در بین کودهای شیمیایی ازت از پتانیسیل آلایندگی بالایی برخوردار است لذا مدیریت مصرف آن اهمیت ویژه دارد . یکی از تمهیدات بهینه سازیی مدیریت مصرف ازت انتخاب منبع کودی مناسب با توجه به شرایط خاک ، نوع محصول، اقلیم و مدیریت زراعی می باشد . تحقیق حاضر در این راستا و برای یافتن پاسخ برای بخشی از این سئوال که در شرایط شور برای چغندرقند چه نوع کود ازته ای مناسبتر است آزمایشی با هدف تأثیر منابع مختلف کود ازته بر میزان آبشویی فرمهای مختلف ازت در محیط لایسیمتر تحت کشت چغندرقند در کل ایستگاه تحقیقات شوری ، زهکشی و اصلاح اراضی رودشت طراحی و به مدت دو سال زراعی (1383 و 1384) به اجرا درآمد .