سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
کاوه رضایی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان
علی چنانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان
محمدرضا مزدیان فرد – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان
فاطمه مسعودیه – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان

چکیده:
امروزه با پیچیده شدن طراحی ها، لزوم وجود یک شیوه جستجوی روشمند برای آشکار ساختن مخاطرات، به چشم می-آید تا بدین وسیله شناسایی و ارزیابی مخاطرات یک واحد صنعتی، تاحد امکان دقیق و بدون وابستگی زیاد به تجربه و ریز بینی گروه انجام دهنده، صورت گیرد. در میان روشهای گوناگون موجود در این زمینه، روش مطالعه مخاطرات و راهبری در حیطه صنایع شیمیایی و فرآیندی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پرکاربردترین روشهای شناسایی مخاطرات و مشکلات راهبری در واحدهای صنایع شیمیایی روش HAZOP است. در این مقاله با استفاده از این روش و به کمک نرم افزار PHA-PRO نسخه ، به بررسی احتمال خطر در واحد لجن گیر پالایشگاه گاز پارسیان پرداخته و پیشنهاداتی جهت جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی ارائه شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش ارائه پیشنهاد ها کارشناسی برای کاهش ریسک و بالا بردن ضریب ایمنی و عملیاتی واحد است که میتوان به نصب خروجی گاز به صورت متقاطع از خروجی واحد لجن گیر در زمان عملیات توپکرانی، قرار دادن PDI بر روی FCV-404 نصب شده بر روی صافی در صورت گرفتگی صافی، نصب یک فیلتر جدا کننده جایگزین و آماده به سرویس جهت کاهش آسیب به المنت-های فیلتر و راه اندازی یک خط لوله 30 اینچ برای تخلیه گاز ورودی در زمان توپکرانی واحد لجن گیر اشاره کرد و بر اساس نتایج این مطالعه دستور العمل راه اندازی واحد اصلاح گردید