سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا نویدی –
مرتضی رحمانی – استادیاران گروه ریاضی دانشگاه شاهد

چکیده:

دراین تحقیق رفتار مالیاتی در یک سیستم، با فرض وجود احتمال انحراف و تبانی، در یک مدل بازی سه جانبه طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است. مزکر کنترل مالیاتی با توجه به استراتژیهای مورد اختیار و هزینه سنگین بازرسین صادق، استراتژی استفاده توام از بازرسین نوع صادق و عیر صادق را بکار می گیرند. مسئله در این وضعیت مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته شده است