سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حجت محمدزاده – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن
میترا دادور – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
مدل ظرفیت-مقاومت (CRM) به عنوان روشی سریع برای شبیه سازی مخازن مورد توجه قرار گرفته است. این روش به مدل زمین شناسی نیازی ندارد و تنها توسط داده های تزریقی و تولیدی ساخته می شود. در این روش مخزن نرخ تزریق را به عنوان محرک ورودی دریافت کرده و پاسخ به این محرک از طریق چاه های تولیدی برای تعیین نحوه ارتباط کمی چاه های تزریقی و تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. شبیه سازی متداول مخازن برای شبیه-سازی یک میدان با چاه های متعدد و تاریخچه تولید طولانی به شدت زمان بر هستند. برتری روش ظرفیت-مقاومت ارئه مدلی سریع و پیش بینی رفتار این گونه مخازن پیچیده است. در این کار ابتدا مفهوم این مدل و معادلات آن بررسی شده است . سپس این روش در چند مدل بررسی شده و نتایج آن با واقعیت تطبیق داده شده است که حاکی از قابل اعتماد بودن پاسخ های این روش است.