سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد امیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های آشاورزی دانش
سیدحسین کارپرورفرد – استاد یار گروه مهندسی مکانیک ماشین های آشاورزی دانشکده آشاورزی دانشگ
عباس معلمی اوره – دانشجوی دآتری مهندسی مکانیک ماشین های آشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا
احسان مشکاتی فراهانی – دانش آموخته آارشناسی گروه مهندسی مکانیک ماشین های آشاورزی دانشکده آ

چکیده:

عملیات خاک ورزی یک مرحله اجتناب ناپذیر در تولید محصولات کشاورزی و تهیه زمین محسوب می شود، که توان و انرژی زیادی مصرف می کند. برای عملیات صحیح خاک ورزی داشتن اطلاعات و آگاهی از خصوصیات خاک در قبل، حین و بعد از خاک ورزی ضروری بنظر می رسد. در ضمن ویژگیهای ابزار و عکس العمل بین خاک و ابزار در شرایط مختلف کاری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اطلاعات و آگاهی در مورد الگوهای شکست خاک در مورد ابزارهایی که داخل خاک کار می کنند در ساخت ادوات خاک ورزی، انتخاب بهینه ابزار بر اساس ساختمان خاک و محاسبه کشش و انرژی مورد نیاز ادوات مؤثر می باشد. در طول قرن بیستم با ظهور تئوری های جدید در زمینه مکانیک خاک که عمدتا به تازگی ارائه شده اند و افزایش استفاده از کامپیوتر در علوم و تحقیقات، دنیای جدیدی پیش روی محققان در این زمینه باز شده است، تا در زمینه مدل کردن عکس العمل خاک- ابزار از مدلهای تجربی و تحلیلی به مدل های کامپوتری روی آورده شود. مدلهای اولیه تنها بر جنبه های استاتیکی عکس العمل خاک-ابزار تکیه داشتند و جنبه های دینامیکی فرآیند به عنوان فرآیندی پیچیده به دلیل عدم دسترسی به تئوری پایه و کامپیوترهای قوی کمتر مد نظر بود. در طول دهه گذشته استفاده از برخی روشها همچون کاربرد شبکه های عصبی و روشهای نوری که همانند سایر روشهای تجربی که از تجهیزات پیشرفته استفاده می کنند، در این زمینه استفاده شده است. هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی روشهای مرسوم مدل سازی و مدل های تحلیلی، عددی و تجربی عکس العمل بین خاک و ابزار خاک ورز می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده، امروزه روش های عددی و کامپوتری در مدل کردن الگوهای شکست خاک در مقابل ادوات خاک ورز، کاربرد های فراوانی دارند.