سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سیدعلی رضا سراجیان اردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی شادمان – استان تهران – دانشگاه تربیت مدرس- گروه مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – استان تهران – دانشگاه تربیت مدرس- گروه مهندسی شیمی

چکیده:
نفت خام مخلوطی از ترکیبات مختلف آلی با نقاط جوش متفاوت است در طول فرایند استحصال نفت خام، از استخراج تا فرآوری، شرایط هیدرودینامیکی و نیز ترمودینامیکی تغییر می کند. این تغییرات در مواردی باعث بروز مشکلاتی در بخش های مختلف صنایع نفتی می گردد. یکی از شناخته شده ترین و مهم ترین این مشکلات، رسوب آسفالتین است که باعث تحمیل هزینه های فراوان در طول فرآیند استحصال نفت خام می گردد. از این رو پیش بینی شرایط تشکیل رسوب آسفالتین، برای جلوگیری از این مشکل اهمیت فراوانی دارد. به دلیل ناشناخته بودن ساختار آسفالتین، روش مناسب برای ازبین بردن مشکلات رسوب، پیش بینی و جلوگیری از تشکیل رسوب است. در این پژوهش به مطالعه مدل های ارائه شده برای پیش بینی مدل های تشکیل پدیده رسوب آسفالتین پرداخته شده است. نتایج نشان میدهند ترمودینامیک می تواند با معادلات حالت بر پایه مدل مولکولی در فهم بهتر مکانیزم رسوب به ما کمک کند، اگرچه باید آزمایشات تجربی بیشتری برای اضافه کردن جزییات بیشتر به مدل های مختلف ترمودینامیکی انجام شود. همچنین به دلیل مشخص نبودن مکانیزم رسوب استفاده از معادلات و مدل های جدید همچنان ادامه دارد. استفاده از تئوری شبکه سیالات منظم، استفاده از معادلات مکعبی، معادلات بر پایه مدل مولکولی موید این مطلب است