سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نورالدین پناهی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی و کارشناس ارشد پژوهشکد
وحید محمدنژاد – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تهران

چکیده:

وقوع بلایای طبیعی درجهان باتوجه به روند رو به رشد خود نسبت به قرون گذشته از لحاظ تعداد و میزان خسارت تاثیرات بسیار زیادی را در سکونتگاه های انسانی می گذارد. بلایای طبیعی در غالب موارد موجب خسارات شدید مالی و جانی شده و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی رامختل می کند. از آنجاییکه جلوگیری از بروز این پدیده ها به سبب طبیعت آنها امکان پذیر نمی باشد، تشکیل مدیریتی توانمند و اعمال روشهای اصولی و مناسب در جهت کنترل مواقع بحرانی ایمن سازی شهرها در برابر بلایای طبیعی، افزایش آگاهی مردم در موردخطرات ناششی از بلایای طبیعی تا حد زیادی می تواند میزان خسارت را کاهش داده و شرایط بحرانی را در کوتاه ترین زمان بسوی شرایط عادی هدایت کند. این مقاله در صدد تبیین کلی روشها و مدیریت نظام برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی می باشد.