سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی _شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی_ مرکز منطقه ویژه
محمد منصوری – شرکت ملی صنایع پتروشیمی _شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی_ مرکز منطقه ویژه

چکیده:

استفاده از پودر کربن فعال در تصفیه فاضلاب یک ایده جدید نم ی باشد، زیرا از سال ۱۹۳۵ تجربیات ی برای استفاده از این ماده به منظور افزایش انعقاد و لخته ساز ی جامدات ، هضم بی هوازی لجن و آبگیر ی از آن به عمل آمده است .این تجربیات نشان دادند که پودر کربن فعال به عنوان یک ماده کمک ی به هنگام افزایش بار هیدرولیک ی فاضلاب ،باعث افزایش فشردگ ی لجن و سهولت آبگیر ی از آن م ی شود