سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین همایش ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سید رسول شاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا…آملی

چکیده:
روغن ماهی، یک ترکیب مهم غذایی را در مواد غذایی حاوی ترکیب ماهی برای افراد گوشت خوار تشکیل می دهد که علت آن داشتن اسیدهای چرب مهم مخصوصاً اسیدهای چرب اشباع نشده امگا۳ می باشند(n-3PUFA-n) مسئله جابجای روغن ماهی در غذاهای دریایی، اخیراً مورد توجه قرار گرفته است که علت آن پخش اطلاعات جدیدی می باشد که نشان می دهند در صنعت کشت آبی از ۴۰ و ۷۵% تولید جهانی غذاهای حاوی ماهی وروغن ماهی استفاده می شود. در دهه آینده، تولید روغن ماهی، نمی تواند نیاز کشتهای آبی را فراهم کند و این یعنی که ماهی گیرانی که روغن ماهی و غذاهای حاوی ماهی را تهیه می کنند، به محدودیت دسترسی می رسد. چندین سال پیش به پیشرفت های زیر در زمینه جابجائی روغن ماهی با روغن گیاهی در غذاهای حاوی ماهی صورت گرفت تا از وابستگی به روغن ماهی و کاسته شده و هزینه ها هم کم شوند. یافته های اخیر هم برپایه منابع حاصل از جابجایی روغن ماهی با روغنهای گیاهی در ترکیبات غذایی حاوی ماهی هستند که دراین مقاله نشان داده می شوند.