سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امید امیری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فاطمه موید محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
در این مقاله ضمن ارائه شرح کلی از قراردادهای EPC به بررسی این نوع قراردادها در پروژه های آب و فاضلاب پرداخته می شود نیز صورت می گیرد. بر اساس تعریف کلی EPC شامل سه بخش عمده طراحی و مهندسی (ENGINEERING) تأمین کالا (PROCUREMENT) و اجرا (CONSTRUCTION) می باشد. در واقع اداره کردن ، تحویل به موقع ، هزینه پیش بینی شده و در نظر گرفتن خطرات و ریسک پروژه جزئی از پروژه های EPC می باشد. از ویژگیهای عمده اجرای پروژه به روش EPC کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه میباشد که همین ویژگی سبب انجام پروژه ها به این روش شده است.