سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
احمد مومنی میانایی – دانشجوی مهندسی نفت، دانشگاه گرمسار
محمد حدادی – استاد دانشگاه گرمسار
احمد داراب پور – کارشناس ارشد مهندسی نفت، شرکت ملی حفاری ایران
امیر حیدری – دانشجوی مهندسی نفت، دانشگاه گرمسار

چکیده:
با توجه به اهمیت نفت در صنایع و زندگی روزمره و کافی نبودن منابع سوخت دیگر، همواره اقداماتی به منظور بازیافت هرچه بیشتر از مخازن نفت انجام می گیرد. از جمله مشکلاتی که در مخازن در حال بهره برداری، همواره پیش رو قرار دارد، پایین بودن نفوذپذیری در اطراف چاه و آسیب های وارده به سنگ مخزن می باشد. جهت رفع اینگونه مشکلات از روش های تحریک چاه به منظور افزایش تولید، استفاده می شود. در ایران، به دلیل آنکه بیش از 80% مخازن از نوع کربناته هستند، از روش های اسیدکاری جهت انگیزش چاه های نفت و گاز استفاده می گردد؛ در حالیکه در مخازن ماسه سنگی به دلیل عدم دستیابی به نتیجه ی مطلوب توسط روش های اسیدکاری، معمولاً از روش های شکست هیدرولیکی استفاده می شود. در این مطالعه، در ابتدا انواع آسیب های سازند، انواع سیستم های اسیدکاری، انواع اسید های مورد استفاده در فرایندهای اسیدکاری و عوامل موثر بر نتایج عملیات اسیدکاری را مورد بررسی قرار داده و سپس به منظور بررسی مصداق عملیاتی مفاهیم فوق، به مطالعه ی موردی مشخصات مخزن، مشخصات چاه، خواص سیال تولیدی و همچنین تغییرات برخی از پارامترها مانند فشار، ضریب پوسته، تراوایی و دبی تولیدی، حاصل از عملیات اسیدکاری در یکی از چاه های نفتی واقع در حوزه ی خلیج فارس که با موفقیت همراه بوده است، پرداخته می شود