سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان محبی – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر آموزش کده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه
احمدرضا شفقتی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

سنجش کیفیت نرم افزارهای شی گرا تعریف مجموعه جدیدی ازمعیارها را طلب می نماید که مشخصا بر مبنای شی گرایی بنا شده باشند چرا که اساسا در معیارهای راهکار قدیمی ساخت یافته هیچ مکانی برای عناصر پایه ای شی گرا نظیر کلاس وراثت لفاف بندی، و پیغام دهی درنظر گرفته نشده است ضعف معیارهای موجود و نیز نیاز به معیارهای خاص شی گرایی موجب تلاش تعدادی از محققین در جهت رفع این کمبود شده ولیکن مساله تعریف معیارهای عملی همچنان بدون جواب باقی ماندها ست دراین مقاله سعی بر آن است که با ارائه یک مجموعه معیار مناسب جهت طراحی شی گرا و همین طور طراحی و پیاده سازی نرم افزار متناظر ان جهت خودکارسازی فرایند تشخیص کیفیت راهی استاندارد سریع و منطقی برای اندازه گیری و سنجش نرم افزارهای شی گرا معرفی شود.