سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
کوروش جعفرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ضیا والفی – دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق مقاومت به کاویتاسیون پوشش کامپوزیتی Al2O3-13% TiO2 مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش مذکور به روش پاشش پلاسمایی برروی فولاد ساده کربنی ایجاد و ریزساختار پوشش و مورفولوژی سطح سایش یافته توسط تفرق اشعه X (XRD)، میکروسکوپ نوری (OM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. تست کاویتاسیون با استفاده از تجهیزات ارتعاش فراصوتی و منطبق بر استاندارد ASTM G32 انجام و مشاهده گردید که اتلاف وزن پوشش از اطراف و لبه های تخلخل ها و نیز فصل مشترک ذرات ذوب نشده یا نیمه ذوب شده با زمینه شروع می شود. نمودارهای عمق متوسط سایش پوشش ها برحسب زمان، بیانگر میزان مقاومت آنها در برابر کاویتاسیون می باشد.