سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سیدعلی سیدیان – دکتری معماری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، ایران
شیما صدف ساز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پردیسان فریدونکنار

چکیده:
مسکن به عنوان سرپناه انسان ، پیوندی مستقیم با اقلیم دارد ,امروزه سیستم ساختمان سازی متناسب با اقلیم و استفادهبهینه از منابع طبیعی موجود، در جهت حفظ شرایط آسایش حرارتی انسان مورد توجه قرار گرفته است.حال با بررسی شرایطآسایش حرارتی از طریق شاخص های اقلیمی راهکارهایی جهت طراحی خانه هایی همساز با اقلیم ارائه می نماییم تا دراین راستا بهبهینه سازی مصرف انرژی نیز دست یابیم. ازاین رو , آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک شهر اراک در یک دوره ی آماری ۵۵ ساله(۲۰۱۰-۱۹۵۵ )از جمله دما ، بارندگی ، باد و رطوبت نسبی مورد استفاده قرار گرفته است. .در این تحقیق مشخص شد که آب و هوای شهر اراک خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران را داراست و زمستان ها سرد و مرطوب و تابستان ها گرم و خشک است .ماه های دی ، بهمن ، اسفند ، آبان وآذر خارج از محدوده ی آسایش بوده و سرما حاکم است و استفاده از وسایل گرمایی و سیستمهای مکانیکی حرارت زا الزامی است . ماه های فروردین ، اردیبهشت و مهر دارای شرایط آسایش و راحتی می باشند و ماه هایخرداد ، تیر ، مرداد و شهریور نیز گرم بوده و در روز شرایط آسایش وجود ندارد و باید از سیستم های تهویه کننده و سیستممکانیکی خنک کننده استفاده نمود . لذا می توان گفت که در نزدیک به ۴۰ درصد از مواقع سال برای گرم کردن فضای داخلساختمان باید از گرمایش مکانیکی استفاده کرد و شرایط آسایش در حدود ۲۵ درصد از مواقع سال برقرار است و در بقیه ی مواقعسال ( نزدیک به ۳۵ درصد از مواقع سال ) هوا گرم بوده و باید از سرمایش مکانیکی استفاده نمود.