سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی نورا بنجار – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
مهدی شهرکی – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
شیراحمد سارانی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای امید بخش کلزای بهاره در شرایط آب و هوایی شهرستان ایرانشهر، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاروزی ایرانشهر به اجرا درآمد. این آزمایش با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ارقام مورد آزمایش دوازده هیبرید کلزای بهاره، دریافتی از مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بود. این هیبریدها سازگار با مناطق گرم جنوب کشور می باشد. نتایج بررسی نشان داد که هیبریدها از نظر صفات ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در گیاه، طول دوره رویشی، طول دوره گلدهی، طول دوره پس از گلد هی تا رسیدگی فیزیولوژیک دارای اختلاف معنی داری بودند . هیبریدهایولا 401 از نظر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد روغن نسبت به دیگر هیبریدها برتری نشان داد . هیبریدهایولا 308 دارای کمترین عملکرد دانه و کمترین عملکرد روغن نسبت به دیگر هیبریدها بود . این هیبرید از نظر صفات درصد روغن، ارتفاع گیاه و تعداد غلاف در ساقه اصلی نسبت به دیگر هیبریدها برتری داشت. هیبریدهای هایولا 308 و S2 از نظر تعداد دانه در غلاف نسبت به دیگر ارقام برتری داشتند.