سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا جعفرنژادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
حامد رضائی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

دانه های روغنی علاوه بر تأمین کالری مورد نیاز انسان، محتوی اسیدهای آمینه اصلی مورد نیاز انسان می باشند . محدود بودن افزایش سطح زیرکشت، کاشت محصولات در زمین های حاشیه ای را مطرح می سازد که دارای مشکلات مختلفی می باشند . بدیهی است در جایی که نمی توان شوری را توسط آبشویی در محدوده قابل قبولی نگهداشت، باید ارقام و محصولاتی را انتخاب نمود که در شرایط شور عملکرد قابل قبولی داشته باشند . استفاده از گوگرد به عنوان یک کاهش دهنده pH و اصلاح کننده مورد توجه بسیاری قرار گرفته است ( کلباسی و همکاران 1988 ،کیتماس وآتتویی، 1965 ، کاپلانا و ورمان ، ).1998 مصرف گوگرد در چین باعث افزایش عملکرد کلزا به میزان 13/4 درصد گردید . همچنین باعث افزایش کارایی کودهای ازته و فسفره می شوند، به طوریکه مصرف هر کیلوگرم گوگرد، عملکرد بادام،زمینی، سویا و کلزا را به ترتیب 9/3 ، 8/13 و 4/5 کیلوگرم افزایش داد ( زاهو و همکاران، ).2001 باتوجه به اثرات گوگرد بر عملکرد کلزا آزمایشی به صورت زیر اجراء گردید .