سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

غلامرضا داورپناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان

چکیده:

سیل و خشکسالی از پدیده های طبیعی هستند که رخداد آنها در طبیعت از قانونمندی های خاص خود پیروی می کند ولی تشدید وقوع و تکرار آنها به فعالیتهای انساندر طبیعت بستگی دارد. موقعیت مکانی خشکیهای کره زمین ، طول و عرض جغرافیایی مناطق، دریاچه ها، دریاها، اقیانوسها، از بین رفتن پوشش گیاهی ، پدیده های اب و هوایی مانند نوسانهای آب و هوایی و پدیده النینو ا زجمله عوامل موثر در تکرار رخداد پدیده های سیل و خشکسالی به حساب می آیند علاوه بر موارد فوق افزایش جمعیت و اقدامات و فعالیتهای انسان نظیر تخریب جنگلها و مراتع، گسترش شهرها، تخریب محیط زیست ، توسعه مراکز صنعتی و بهره برداریهای غیراصولی و بی رویه از منابع آب، خاک، گیاهان و تغییرات آب و هوایی در تشدید این پدیده ها تاثیر گذار می باشند. کشور ما در یک شرایط آب و هوایی واقع شده که همواره با پدیده های سیل، کم آبی و خشکسالی روبروست و موضوع سیل و خشکسالی یکی از عمده ترین مسائلی است که مسئولین را بر آن داشته تا تدابیر لازم را برای مقابله بااین پدیده اتخاذ نمایند. پدیده های خشکسالی و سیل از نظر فراوانی، شدت، تداوم و گسترش آنها یکی از فرایندهای مهم در اکثر کشورها و بخصوص کشور ما است