سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حسن داروئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران
محمد آبدیده – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران
حکیمه امانی پور – عضو هیأت علمی، گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:
اهمیت و آشنایی با نحوه عملکرد و انتخاب صحیح مته های حفاری بر کسی پوشیده نیست، به طوری که در طول تاریخ حفاری، فناوری ساخت مته نسبت به ساخت سایر ابزار حفاری پیشرفت چشم گیری داشته است. مطالعات آماری نشان می دهد که حدود 4 درصد هزینه حفر هر چاه نفت به هزینه مته های حفاری آن چاه اختصاص دارد و در صورتیکه مته های حفاری به درستی انتخاب و استفاده شوند، می توان زمان حفاری و هزینه تکمیل چاه را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.در این تحقیق که توسط یک چاه اکتشافی و یک چاه انحرافی در میدان آزادگان جنوبی انجام گردیده در واقع تحلیل روش هزینه حفاری واحد طول و روش انرژی ویژه می باشد که بر اساس پارامترهای مته های به کار برده شده در ابتدا هزینه های هر مته که در حفاری دخیل بوده اند را محاسبه سپس انرژی ویژه بکار رفته در بازه ی حفر شده توسط هر مته را به دست می آوریم. می توان گفت که این دو روش در واقع مکمل یکدیگر در بهینه سازی انتخاب مته و به کار بردن مته مناسب جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه های مربوط به حفاری و همچنین کاهش زمان حفاری می باشد. در نهایت با به دست آمدن نتایج حاصل از محاسبات و مشاهده و تطبیق آنها به هدف مورد نظر نزدیک خواهیم شد.