سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسن داروئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران
محمد آبدیده – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، امیدیه، ایران
حکیمه امانی پور – عضو هیأت علمی، گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:
حفاری سازندهای زمین شناسی و رسیدن به لایه های دارای نفت و گاز تنها راه دستیابی به منابع ارزشمند هیدروکربنی بوده که هزینه های زیادی در بخش بالادستی صنعت نفت به این موضوع اختصاص می یابد. جهت کاهش هزینه های حفاری باید بهینه سازی حفاری برای هر میدان برنامه ریزی و اجرا شود که یکی از مهم ترین پارامترهای مرتبط با حفاری بحث انتخاب مته می باشد. انتخاب بهینه مته حفاری یکی از پارامترهای مهم در فرآیند بهینه سازی عملیات حفاری است. انتخاب بهینه مته حفاری بر اساس عملکرد مته های سابق استفاده شده در چاه می باشد. پارامترهای زیادی در انتخاب مته اثر دارند. ایجاد یک رابطه منطقی بین این پارامترها در فرآیند انتخاب مته بسیار مشکل است. در این تحقیق داده های مربوط به یک چاه اکتشافی و یک چاه انحرافی در میدان آزادگان جنوبی در جنوب غربی کشور که شامل اطلاعات مربوط به کارکرد و عملکرد مته ها و اطلاعات سازندی در این دو چاه می باشد به طور جداگانه از گزارش روزانه ی حفاری استخراج گردیده که توسط آنها نتایج حاصل از روش هزینه حفاری واحد طول بر اساس پارامترهای سازندی را بررسی خواهیم کرد. در ادامه نیز با اطلاعات سازندی مرتبط با روش انرژی ویژه، نتایج حاصل از محاسبات مربوط به این روش را به دست آورده تا در نهایت با بررسی این دو روش به هدف مورد نظر نائل آییم.