سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سمیه رضایی ارمی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده مهندسی زراعی،گروه علوم و صنایع غذایی
رضا فرهمندفر – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده مهندسی زراعی،گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:
اشعه دهی مواد غذایی نوعی فرآیند «سرد» برای نگهداری غذا محسوب می شود. پرتودهی با اشعه گاما یکی از روش هایی است که امروزه به طور گسترده برای حذف آلودگی میکروبی مواد غذایی به کار می رود و بطور مؤثری باعث حفظ سلامت و افزایش ماندگاری آن می گردد. یکی از مسائل مهم در پرتودهی ایجاد تغییرات کیفی ارگانولپتیکی نامطلوب می باشد. از مزایای پرتودهی می توان به امکان فرایند کردن مواد غذایی بعد بسته بندی، نگهداری طولانی مدت غذا به صورت تازه بدون کاهش کیفیت و صرفه جویی اقتصادی از نظر کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه ها، حفظ ارزش تغذیه ای مواد غذایی و عدم به جاگذاشتن مواد سمی در غذا نام برد. در بررسی اثر پرتودهی بر کیفیت روغن استخراجی از پسته و بادام زمینی مشخص شد. تغییرات عدد اسیدی، پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و عدد یدی روغنها بسیار پایین است و کیفیت این روغنها مانند روغن های خوراکی خوب می باشد که ثابت می ک ند پرتودهی یک روش مؤثر در محافظت از روغن پسته و بادام زمینی می باشد.