سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده
محمود نیلی احمدآبادی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
بهرنگ پورگنجی – استادیار، مرکز تحقیقات مواد، سندایی، ژاپن
بشیر حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده

چکیده:

تا کنون تحقیقات بسیاری توسط دانشمندان برروی تبلور مجدد و پدیده های مرتبط با آن انجام گردیده است. در بین روش های مختلف تولید شمش نیمه جامد، روش های ترمو مکانیکی که از جمله روش های غیر ذوبی درحالت جامد می باشد؛ بر پایه تغییر شکل پلاستیک و تبلور مجدد استوار می باشد. در این روش ساختار کروی، توسط جدا شدن دانه های هم محور توسط نفوذ مذاب تشکیل می گردد. دراین روش، ساختار باکرویت مطلوب درمدت زمان کمتری نسبت به دیگر روش ها به دست می آید. در این تحقیق به بررسی مکانیزم تبلور مجدد وتشکیل مرزهای بزرگ زاویه در ساختارتغییر شکل داده توسط فرایند پرس زاویه ای با مقاطع یکسان (ECAP) آلیاژ 356A حین گرمایش مجدد تا نفوذ فاز مذاب پرداخته شده است. مطالعه تغییرات ریزساختاربا استفاده از میکروسکوپ نوری(OM) ومیکروسکوپ الکترونی با دیتکتورالکترون های برگشتی (EBSD) انجام گردیده است. با افزایش دما پدیده های مختلفی در ساختار مانند رشد زیردانه ها، تشکیل مرزهای بزرگ زاویه و انحلال ذرات سیلیسیم مشاهده می گردد. مشاهدات EBSD نشان می دهدکه مکانیزم غالب حین تحولات ساختار، رشد زیردانه ها توسط مکانیزم های یکپارچگی ومهاجرت مرزهای کم زاویه بوده ومکانیزم تبلورمجدد به صورت درجا(In-situ Recrystallization) می باشد. سینتیک رشد دانه ها حین گرمایش مجدد محاسبه گردیده و شبیه سازی حرارتی توسط نرم افزار Ansys جهت مقایسه با محاسبات، صورت گرفته است