سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راضیه خوشحال – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی میرجلیلی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید ایازیان ماوی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش، واکنش بین پودرهای تیتانیم و آلومینیم در دماهای کمتر از نقطه ذوب آلومینیم مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر زمان بر میزان و نوع ترکیبات بین‌فلزی از جمله عواملی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از مخلوط پودرهای تیتاتیم و آلومینیم با نسبتهای مولی 1:3 و 1:1 و 3:1، استوانه هایی با ابعاد cm1 × cm1 با اعمال پرس تک محوره ساخته شد. سپس برای هر نسبت، دو نمونه استوانه ای برای مدت زمان‌های 10 دقیقه و 15 ساعت در داخل کوره ای به دمای °C 620 با اتمسفر گاز آرگون قرار گرفت. بررسی های انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیز EDS و آنالیز تفرق اشعه X (XRD)، نشان می دهد، در هر سه نسبت پودری اولین ترکیب بین‌فلزی تشکیل شده فاز TiAl3 می‌باشد. در نمونه‌هایی که نسبت تیتانیم به آلومینیم آنها بیشتر است، با گذشت 15 ساعت مقدار آلومینیم به پایان می‌رسد و فاز TiAl شکل می‌گیرد.