سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره دربهانی نژاد – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شیوا اسماعیلی –
شاپور رفیعی –
شهلا غیاثوند –

چکیده:

یکی از راههای پیشگیری و کنترل مصرف در اکستازی نقش دین، دینداری و مجتهدین دینی می باشند. طلاب و روحانیون به عنوان یکی از گروههای با نفوذ در جامعه باید یکی از آگاه ترین اقشار در خصوص مسائل روز بویژه اکستازی باشند.در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 104 نفر طلبه و روحانی از 3 حوزه علمیه قزوین به روش نمونه گیری دو مرحله ای طبقه بندی و تصادفی ساده و از طریق پرسشنامه از نظر میزان آگاهی در خصوص اکستازی، اثرات قرص اکس و احکام شرعی در این مورد در تابستان 1385 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سن متوسط افراد مورد بررسی 23 سال بوده و دامنه تغییرات از 15 تا 45 سال می باشد. در بین این افراد 83 درصد با قرص اکس آشنایی داشتند که 70 درصد آنها درمورد قرص مطالبی را نیز خوانده بودند .اما 80 درصد افراد با عوارض قرص و 45 درصد با عوارض مشروبات الکلی آشنا بودند و 34 درصد تاثیرات آن را یکسان می دانستند. 63 درصد شراب و مشروبات الکلی را حرام دانسته اند و 93 درصد نیز قرص اکس را جایز برای حرام بودن اعلام نمودند.از این میان 34 درصد افراد تا بحال به دنبال مسائل شرعی مصرف قرص اکس بوده اند. 80درصد نوع دین را در مصرف و کاهش آن موثر دانسته اند و 96 درصد تحقیق جدی مجتهدین را در این زمینه واجب و لازم دانسته اند. 75 درصد افراد حرام اعلام کردن مصرف قرص اکس را عامل کاهش مصرف می دانند و 62 درصد مجتهدین را موظف به بررسی و صدور حکم می دانند. ارتباط بین سن و آگاهی نشان داد که سنین 15 تا 20 سال بیشترین آگاهی را داشته اند و سنین بالای 38 سال کمترین آگاهی را دارا بودند و طلاب به طور کلی از روحانیون آگاهتر بودند. میزان آگاهی طلاب از روحانیون بیشتر بود و لازم است مسائل روز جهت آگاهی جامعه از طریق روحانیون آموزش داده شود و مجتهدین نیز در صدور و ابلاغ احکام جدید به مردم مصمم تر باشند تا از طریق شرع مقدس اسلام و احکام در کاهش مصرف تاثیر مثبتی به دست آید