سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی فیوض – کارشناس ارشد- دانشگاه شریف
غلامرضا وثوقی – دانشیار- دانشگاه شریف
آریا الستی – دانشیار- دانشگاه شریف
سعید باقری – دانشیار – دانشگاه شریف

چکیده:

در این مقاله میزان و نحوه تاثیرات نصب یک نازل پیشرفته بر روی مشخصه های یک تراستر 1 مورد بررسی قرار گرفته است . عوامل موثر بر افزایش و کاهش بازدهی یک پره تحلیل شده و نحوه تاثیر یک نازل بر بازدهی مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با بررسی پروفیل های موجود بهترین پروفیل برای نازل مذکور انتخاب گردید و سعی شد تا نسبت نیروی تراست
به توان ورودی تراستر افزایش یابد . با ساخت یک نمونه از نازل مذکور با پروفیل منتخب و نصب آن بر روی تراستر موجود، میزان نیروی تراست و توان ورودی اندازگیری شد که بر اساس آن منحنی مشخصه بهبود یافته تراستر ترسیم شد . با انجام تست مشابه بر روی تراستر بدون نازل منحنی مشخصه تراستر بدون نازل نیز بدست آمد. با مقایسه دو منحنی بدست آمده مشخص گردید که علاوه بر کاهش توان مصرفی تراستر، نیروی تولید شده آن نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که تغییر توامان این دو مشخصه باعث افزایش نسبت نیروی پیشران به توان ورودی گردید.