سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعید سینائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
پرهام معمارزاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
امروزه دیوار برشی فولادی بهعنوان یک سیستم کارآمد در مهار نیروهای جانبی در سازه ها قلمداد میشود. سیستمی که متشکل از دو جز اصلی است: 1) ورق جان، 2) المانهای مرزی. بیشترین و کلیدی ترین جز در مستهلک کردن انرژی ناشی از زلزله بر عهده ورق میباشد که به دو شکل ورقهای ضخیم یا ورق های نازک استفاده می شوند. از ورقهای نازک در حضور یا عدم حضور سختکنندهها استفاده شده و کمانش برشی ورق جان کنترل میگردد. در این پژوهش به کمک روش بدونشبکه ریتز، نقش مقدار صلبیت خمشی سختکنندههای نواری در ورق جان تحلیل میشود. مهم ترین نتیجه آن است که هر آنچه صلبیت خمشی سختکنندهها افزایش یابند مقدار تحمل ورق در کمانش برشی افزایش مییابد.برنامه نویسی در محیط MATHEMATICA صورت گرفته است.